RENA je agentura, která nenabízí supermoderní výběr „ideálních“ partnerů pomocí počítačové techniky, ale tradiční metodu individuálního hledání na základě představ a předpokladů obou protějšků.

Máte-li alespoň částečné jazykové znalosti a chuť zkusit nový život v zemi s jinými tradicemi, možná najdete řešení v mé agentuře. Mými klienty jsou slušní, obvykle vzdělaní a zámožní pánové z německy mluvících zemí jako je Švýcarsko, Německo a Rakousko, případně z Itálie.

Pro začátek stačí, když vyplníte dotazník a pošletemi ho spolu se svými fotografiemi, kterými se chcete prezentovat. Od začátku do konce naší spolupráce budou toto (případný fotograf, či poštovné, pokud fotografie zašlete poštou) vaše jediné výdaje. Ostatní platby hradí klienti. I to je pro Vás zárukou jejich solventnosti.

Neslibuji Vám najít partnera ihned, ale každá nabídka, kterou ode mne dostanete, bude znamenat, že jsem našla muže, který odpovídá Vašim představám a zároveň, že jste Vy zaujala jeho.

Zaručuji ochranu Vašich osobních dat. Informace o Vás, textové ani obrazové, se ode mne nikdy neobjeví na internetu, nepředám je třetí straně, ani případnému zájemci o seznámení bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Moje bezplatná práce pro Vás pak neskončí jen obvyklým předáním kontaktu. I nadále sleduji vývoj, napomáhám překonávání případných jazykových bariér, domlouvám schůzky apod. V ideálním případě skončí naše spolupráce až přijetím svatebního oznámení od Vás…